Världsplanering

En ”framtidsstudie” med tonvikt på global utjämning (publicerad i Arkitektur 6/1968)