Världsplanering

En ”framtidsstudie” med  tonvikt på global utjämning (publicerad i Arkitektur 6/1968)

OBS Defunkt! sista sidorna funkar ej nov 21’