Christer Sanne: Arbetets tid.

Om arbetstidsreformer och konsumtion i välfärdsstaten. Carlsssons Förlag 1995

Denna bok granskar motiven för och emot arbetstidsreformer sedan 1919. Då kämpade arbetarrörelsen för 8-timmarsdagen, vägledd av den gamla drömmen om ett "frihetens rike" för alla. Länge var rättvisa arbets­villkor en drivande kraft. De senaste tjugo åren har däremot kraven på tillväxt och välfärdsstatens krav på medborgarna ställt sig i vägen för reformer. Därför kan vi tala om en "arbetets tid" som trots en högeffektiv produktion inte förmår skapa en tidsfrihet.

     Här visas också att önskan om kortare arbetstid är väl förankrad bland svenskarna och att många är tillfredsställda med sin materiella standard. Idag vore det därför angeläget för många att dela arbetet jämnare mellan män och kvinnor och så att alla fick ett jobb.

     Arbetstiden kan alltså användas som en nyckel, både för att förstå samhällets förändringar och för att diskutera i vilken riktning vårt samhälle kunde förändras.

    Detta är min avhandling från Nordiska Institutet för Samhällsplanering i Stockholm. Det är min tredje bok om arbetstidsfrågan efter Hur mycket arbete behövs? Byggforskningsrådet 1989 och Mer eller mindre arbete – löntagarnas arbetstidsönskemål SCB Levnadsförhållanden Rapport 70 1991. Senare har jag också publicerat Varför aldrig kortare arbetstid? En granskning av argumenten i Arbetstidskommittén. Stockholm: TCO 1997

 

Boken finns på många bibliotek men jag har också kvar en mindre restupplaga.

Några kommentarer:

”…borde vara obligatorisk grundbok inom fackliga studier. Boken ger fördjupad insikt i vårt samhälle och de förändringar som skett under vårt århundrade. Den ger också ett nödvändigt underlag för dem som vill diskutera hur  vårt samhälle ska se ut i framtiden  (Hans Hjälte i Fastighetsfolket) 

 

”En sänkning av arbetstiden är åter på dagordningen…Den som vill ha kunskaper och redskap för diskussionen kan med fördel läsa ”Arbetets tid” av Christer Sanne. Att den utgör en doktorsavhandling ska inte avskräcka någon. Sanne skriver klart och tillgängligt och lägger fram ett rikt material som är viktigt inte bara för akademiker utan för politiker, fackföreningsfolk och amatörer i största allmänhet.”  (Rolf Rembe i Arbetet)

 

”Om man vill kan man läsa Sannes avhandling som en ren utvecklingsroman” (Karl Steinick i Helsingborgs Dagblad)

 

”[Bokens] behållning består i att han, efter en lång tystnad, väcker frågorna om nödvändighetens och frihetens riken till liv igen”  (Göran Greider i Dagens Nyheter)

 
AT
 
 

Christer Sanne: Arbetets tid.

Om arbetstidsreformer och konsumtion i välfärdsstaten. Carlsssons Förlag 1995

Denna bok granskar motiven för och emot arbetstidsreformer sedan 1919. Då kämpade arbetarrörelsen för 8-timmarsdagen, vägledd av den gamla drömmen om ett "frihetens rike" för alla. Länge var rättvisa arbets­villkor en drivande kraft. De senaste tjugo åren har däremot kraven på tillväxt och välfärdsstatens krav på medborgarna ställt sig i vägen för reformer. Därför kan vi tala om en "arbetets tid" som trots en högeffektiv produktion inte förmår skapa en tidsfrihet.

     Här visas också att önskan om kortare arbetstid är väl förankrad bland svenskarna och att många är tillfredsställda med sin materiella standard. Idag vore det därför angeläget för många att dela arbetet jämnare mellan män och kvinnor och så att alla fick ett jobb.

     Arbetstiden kan alltså användas som en nyckel, både för att förstå samhällets förändringar och för att diskutera i vilken riktning vårt samhälle kunde förändras.

    Detta är min avhandling från Nordiska Institutet för Samhällsplanering i Stockholm. Det är min tredje bok om arbetstidsfrågan efter Hur mycket arbete behövs? Byggforskningsrådet 1989 och Mer eller mindre arbete – löntagarnas arbetstidsönskemål SCB Levnadsförhållanden Rapport 70 1991. Senare har jag också publicerat Varför aldrig kortare arbetstid? En granskning av argumenten i Arbetstidskommittén. Stockholm: TCO 1997

 

Boken finns på många bibliotek men jag har också kvar en mindre restupplaga.

Några kommentarer:

”…borde vara obligatorisk grundbok inom fackliga studier. Boken ger fördjupad insikt i vårt samhälle och de förändringar som skett under vårt århundrade. Den ger också ett nödvändigt underlag för dem som vill diskutera hur  vårt samhälle ska se ut i framtiden  (Hans Hjälte i Fastighetsfolket) 

 

”En sänkning av arbetstiden är åter på dagordningen…Den som vill ha kunskaper och redskap för diskussionen kan med fördel läsa ”Arbetets tid” av Christer Sanne. Att den utgör en doktorsavhandling ska inte avskräcka någon. Sanne skriver klart och tillgängligt och lägger fram ett rikt material som är viktigt inte bara för akademiker utan för politiker, fackföreningsfolk och amatörer i största allmänhet.”  (Rolf Rembe i Arbetet)

 

”Om man vill kan man läsa Sannes avhandling som en ren utvecklingsroman” (Karl Steinick i Helsingborgs Dagblad)

 

”[Bokens] behållning består i att han, efter en lång tystnad, väcker frågorna om nödvändighetens och frihetens riken till liv igen”  (Göran Greider i Dagens Nyheter)