Tillväxt! eller Tillväxt?

Eller kanske stryka ordet helt: Tillväxt?

 
 

Ordet ”tillväxt” är en vattendelare.

    Många ser ekonomisk tillväxt som lösningen för alla samhällets problem. Därför, menar de, måste vi sträva efter tillväxt och lägga allt till rätta för den, till varje pris.

    För andra är tillväxt inbegreppet av allt som gått fel: stress, överkonsumtion, miljöförstöring. Redan på 60-talet skrev den svenska högerpolitikern Staffan Burenstam Linder om ”tillväxtens dekadensfas”.

   Debatten har alltså pågått länge – ”tillväxt är så 70-tal” kan man få höra. Redan då ställdes också frågan om tillväxt och miljö gick ihop. Sedan dess har miljön förbättrats på många punkter. Men det har aldrig rubbat dagens ”låt-gå”- för att inte säga ”blås-på”-politik – där tillväxt är målet och det räcker inte för att klara klimatet och andra framtidshot. Nu står ”business as usual” mot en hållbar utveckling och då finns frågan om tillväxt mitt i vägen.

    Ändå behöver tillväxt inte vara fel. I fattiga länder är den livsnödvändig. Tillväxten kommer från uppfinningsrikedom och flit och båda behövs. Men vi måste uppfinna vägar till hållbarhet med ren teknik, inte bara låta hjulen löpa därför att företagen tjänar pengar som registreras som tillväxt. Då får vi en ”oekonomisk tillväxt” som tar oss dit vi inte vill. Fliten måste leda till ett bättre samhälle, inte bara att vad som helst produceras för att ”skapa jobb”. En del hävdar att vi lever i en ”cykelekonomi” där tillväxt behövs för att ekonomin inte ska gå omkull men jag har inte sett några övertygande belägg för det. Kanske borde hela begreppet tillväxt förpassas till ekonomernas kammare och att ge plats för en debatt i politiken om vad vi kan och vill uppnå i samhället.

   Min bok ”Keynes barnbarn” handlar indirekt om vad slags tillväxt som kan vara hållbar. Här till höger finns också sju mer grundläggande artiklar om tillväxt (jag har räknat till minst ett dussin andra på samma tema, plus andra om ”oekonomisk tillväxt” och ”nerväxt” (nyord i svenskan 2015!).

   Jag har också radiotalat och skrivit om nerväxt som diskuterades på en konferens i Paris i april 2008. Ett inlägg i OBS Kulturkvarten berättar om konferensen. Min föreläsning vid ett älvräddarseminarium i Sollefteå i oktober ger en bildbeskrivning av hur jag ser på tillväxt.


Under Stockholms kulturnatt 24 april (med det fräcka temat ”Tillväxt – Nej tack”) hölls en maratondebatt på Orionteatern om tillväxt. Mitt inlägg (på 4 min) här

Ställ om! är SVTs satsning i energi- och miljöfrågan. I en intervju förklarar jag varför ”tillväxt är största klimathotet”.

Tillväxtekonomins gränser

vid Rödgrönt akademiskt forum i Uppsala 17 april 2010.

Se en inspelning här

Miljöpartiets antologi Tänk grönt innehåller bl a en text där jag summerar min syn på tillväxt, globalt och i Sverige.   Läs här!


SJU FULLÄNGDS-ARTIKLAR OM TILLVÄXT 2005-2010

Vackert väder

Detta är en grundläggande diskussion om när och för vem tillväxt är bra eller dåligt – precis som vädret kan vara bra eller dåligt för betraktaren. DN 2005


"Planeten tål inte evig tillväxt"

När konjunkturen pekar nedåt är det tid att staka ut riktningen för en hållbar ekonomi. Vi kan inte stimulera ekonomin tillbaka till den gamla fåran, vi måste pröva nya vägar. Dela på jobben hellre än att avskeda och växla in höjd produktivitet i ledig tid. Se Svenska Dagbladet Brännpunkt 2008-12-20


Kapitalismen 3.0

Min essä i Dagens Nyheter 2008-06-04 handlar om två amerikanska böcker om hur politik och ekonomi blandas: kan vi återupprätta politiken, värna våra allmänningar och skapa en hållbar utveckling?


"Ökad konsumtion rena dödsfällan för jorden"

Inkomstklyftan mellan rika och fattiga i världen måste krympa men inte till priset av en klimatklyfta mellan de verkliga utsläppen och vad jorden tål. Därför finns det ingen återvändo till tillväxtekonomin i de rika länderna. Se Göteborgs-Posten 2009-06-14


”Vi kan leva utan tillväxt”

Rapporten ”Prosperity without growth?” av Tim Jackson beskriver kraven att i grunden förändra dels konsumtions-mönstren, dels makroekonomins funktion om vi ska ha en chans att ”rädda världen”. En milstolpe på väg mot en hållbar utveckling! Se Dagens Nyheter 2009-10-14 (boken finns nu även på svenska: Välfärd utan tillväxt)


”Nerväxt”

är ett nytt ord för att poängtera att ständig ekonomisk tillväxt är en omöjlighet. Här en längre text, en kortare publicerades i Ordfront Magasin 3/2010.


”Oekonomisk tillväxt”

I Fria Tidningen 13 mars 2010 gör jag upp med begreppet tillväxt: vad det betyder idag och varför så många håller fast vid det trots att tillväxt inte ger vad den antas ge i dagens Sverige.


Var blev ni av, ljuva drömmar...?

Jag har också skrivet en mer filosoferande text om tillväxt, för två antologier 1996 resp. 2001

”Jobba mindre – rädda miljön!”   –   ”Måste vi ha tillväxt?”

Typiska rubriker som jag brukar bli ombedd att tala eller skriva om. Kanske politiskt inkorrekt men efterfrågat. Bland annat här i TCO-tidningen.

 
Tillväxt! eller Tillväxt? Eller kanske stryka ordet helt: Tillväxt?
 

Tillväxt! eller Tillväxt?

Eller kanske stryka ordet helt: Tillväxt?

 
 

Ordet ”tillväxt” är en vattendelare.

    Många ser ekonomisk tillväxt som lösningen för alla samhällets problem. Därför, menar de, måste vi sträva efter tillväxt och lägga allt till rätta för den, till varje pris.

    För andra är tillväxt inbegreppet av allt som gått fel: stress, överkonsumtion, miljöförstöring. Redan på 60-talet skrev den svenska högerpolitikern Staffan Burenstam Linder om ”tillväxtens dekadensfas”.

   Debatten har alltså pågått länge – ”tillväxt är så 70-tal” kan man få höra. Redan då ställdes också frågan om tillväxt och miljö gick ihop. Sedan dess har miljön förbättrats på många punkter. Men det har aldrig rubbat dagens ”låt-gå”- för att inte säga ”blås-på”-politik – där tillväxt är målet och det räcker inte för att klara klimatet och andra framtidshot. Nu står ”business as usual” mot en hållbar utveckling och då finns frågan om tillväxt mitt i vägen.

    Ändå behöver tillväxt inte vara fel. I fattiga länder är den livsnödvändig. Tillväxten kommer från uppfinningsrikedom och flit och båda behövs. Men vi måste uppfinna vägar till hållbarhet med ren teknik, inte bara låta hjulen löpa därför att företagen tjänar pengar som registreras som tillväxt. Då får vi en ”oekonomisk tillväxt” som tar oss dit vi inte vill. Fliten måste leda till ett bättre samhälle, inte bara att vad som helst produceras för att ”skapa jobb”. En del hävdar att vi lever i en ”cykelekonomi” där tillväxt behövs för att ekonomin inte ska gå omkull men jag har inte sett några övertygande belägg för det. Kanske borde hela begreppet tillväxt förpassas till ekonomernas kammare och att ge plats för en debatt i politiken om vad vi kan och vill uppnå i samhället.

   Min bok ”Keynes barnbarn” handlar indirekt om vad slags tillväxt som kan vara hållbar. Här till höger finns också sju mer grundläggande artiklar om tillväxt (jag har räknat till minst ett dussin andra på samma tema, plus andra om ”oekonomisk tillväxt” och ”nerväxt” (nyord i svenskan 2015!).

   Jag har också radiotalat och skrivit om nerväxt som diskuterades på en konferens i Paris i april 2008. Ett inlägg i OBS Kulturkvarten berättar om konferensen. Min föreläsning vid ett älvräddarseminarium i Sollefteå i oktober ger en bildbeskrivning av hur jag ser på tillväxt.


Under Stockholms kulturnatt 24 april (med det fräcka temat ”Tillväxt – Nej tack”) hölls en maratondebatt på Orionteatern om tillväxt. Mitt inlägg (på 4 min) här

Ställ om! är SVTs satsning i energi- och miljöfrågan. I en intervju förklarar jag varför ”tillväxt är största klimathotet”.

Tillväxtekonomins gränser

vid Rödgrönt akademiskt forum i Uppsala 17 april 2010.

Se en inspelning här

Miljöpartiets antologi Tänk grönt innehåller bl a en text där jag summerar min syn på tillväxt, globalt och i Sverige.   Läs här!


SJU FULLÄNGDS-ARTIKLAR OM TILLVÄXT 2005-2010

Vackert väder

Detta är en grundläggande diskussion om när och för vem tillväxt är bra eller dåligt – precis som vädret kan vara bra eller dåligt för betraktaren. DN 2005


"Planeten tål inte evig tillväxt"

När konjunkturen pekar nedåt är det tid att staka ut riktningen för en hållbar ekonomi. Vi kan inte stimulera ekonomin tillbaka till den gamla fåran, vi måste pröva nya vägar. Dela på jobben hellre än att avskeda och växla in höjd produktivitet i ledig tid. Se Svenska Dagbladet Brännpunkt 2008-12-20


Kapitalismen 3.0

Min essä i Dagens Nyheter 2008-06-04 handlar om två amerikanska böcker om hur politik och ekonomi blandas: kan vi återupprätta politiken, värna våra allmänningar och skapa en hållbar utveckling?


"Ökad konsumtion rena dödsfällan för jorden"

Inkomstklyftan mellan rika och fattiga i världen måste krympa men inte till priset av en klimatklyfta mellan de verkliga utsläppen och vad jorden tål. Därför finns det ingen återvändo till tillväxtekonomin i de rika länderna. Se Göteborgs-Posten 2009-06-14


”Vi kan leva utan tillväxt”

Rapporten ”Prosperity without growth?” av Tim Jackson beskriver kraven att i grunden förändra dels konsumtions-mönstren, dels makroekonomins funktion om vi ska ha en chans att ”rädda världen”. En milstolpe på väg mot en hållbar utveckling! Se Dagens Nyheter 2009-10-14 (boken finns nu även på svenska: Välfärd utan tillväxt)


”Nerväxt”

är ett nytt ord för att poängtera att ständig ekonomisk tillväxt är en omöjlighet. Här en längre text, en kortare publicerades i Ordfront Magasin 3/2010.


”Oekonomisk tillväxt”

I Fria Tidningen 13 mars 2010 gör jag upp med begreppet tillväxt: vad det betyder idag och varför så många håller fast vid det trots att tillväxt inte ger vad den antas ge i dagens Sverige.


Var blev ni av, ljuva drömmar...?

Jag har också skrivet en mer filosoferande text om tillväxt, för två antologier 1996 resp. 2001

”Jobba mindre – rädda miljön!”   –   ”Måste vi ha tillväxt?”

Typiska rubriker som jag brukar bli ombedd att tala eller skriva om. Kanske politiskt inkorrekt men efterfrågat. Bland annat här i TCO-tidningen.