Världsplanering

En ”framtidsstudie” med tonvikt på global utjämning (publicerad i Arkitektur 6/1968)

 
 
Världsplanering En ”framtidsstudie” med tonvikt på global utjämning (publicerad i Arkitektur 6/1968)
 

Världsplanering

En ”framtidsstudie” med tonvikt på global utjämning (publicerad i Arkitektur 6/1968)